måndag 14 september 2015

Estetisk kommunikation 1

Under de första veckorna på Estetisk kommunikation 1 har eleverna fått testa på varandras inriktningar. Musik, teater och dans-inriktningarna blandades i fyra grupper och fick under två lektionstillfällen testa på att sjunga i kör, dansa, ljussätta och göra "stillbilder". Detta fick de sedan redovisa för varandra. På bilden ser ni fyra "stillbilder" som tillsammans bildar en berättelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar